Tại Lễ trao giải thưởng “Hành động vì Cộng đồng” (Human Act Prize lần thứ nhất), Quỹ LOAN đã được vinh danh ở hạng mục “Dự án truyền cảm hứng”. Chúng tôi rất vui mừng vì sự ghi nhận này dành cho những công việc của mình.