Thư viện video: Báo cáo truyền hình

Tìm hiểu thêm về công việc của quỹ và tác giả Isabelle Müller

Tại đây bạn có thể tìm thấy các bản tin truyền hình về LOAN Stiftung và tác giả Isabelle Müller.

Chúng tôi hy vọng bạn thích nhìn vào chúng!

Các bạn muốn chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam và qua đó góp phần giúp thế giới này tốt đẹp hơn? Đóng góp của các bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến các dự án của Quỹ LOAN và các em nhỏ cần sự giúp đỡ.
Đóng góp ngày