Bản tin

Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn tiến độ của các dự án

Hãy đăng ký nhận bản tin miễn phí từ chúng tôi

Chúng tôi sẽ cập nhật đến bạn những tin tức mới và những thành công mà Quỹ đạt được

Hãy đăng ký theo dõi Newsletter từ LOAN và chúng tôi sẽ thông tin thường xuyên cho các bạn về tiến trình công việc của Quỹ và những thành công mà Quỹ đạt được.

Bạn chỉ cần điền địa chỉ email của mình vào ô bên dưới và sẽ nhận được những tin tức mới từ Quỹ LOAN qua hộp thư email.

Bạn muốn xem lại những tin tức trước đây của Quỹ LOAN? Đây là kho lưu trữ bản tin của Quỹ: Newsletter Archiv

Các bạn muốn chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam và qua đó góp phần giúp thế giới này tốt đẹp hơn? Đóng góp của các bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến các dự án của Quỹ LOAN và các em nhỏ cần sự giúp đỡ.
Đóng góp ngày