Vào ngày 27 tháng 8 năm 2016, tại thành phố Frankfurt am Main, bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và cũng là Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính đã chào đón tôi đến một cuộc trao đổi tại Villa Hanoi.

Tôi đã tặng cho bà Trương Mỹ Hoa quyển “Loan – Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng” có chữ viết tay của tôi, và bà đã rất vui vì món quà này.

Đổi lại, bà Trương Mỹ Hoa đã cung cấp cho tôi các tài liệu về Quỹ Vừ A Dính, một Quỹ hiện do bà làm Chủ tịch và Quỹ Vừ A Dính có nhiều điểm tương đồng với mục tiêu của Quỹ LOAN. Theo đó, chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác, trao đổi chặt chẽ với nhau trong tương lai.

Bên cạnh những thông tin trao đổi hết sức thân tình và đáng giá giữa hai bên thì cuộc gặp gỡ này còn là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi và Quỹ LOAN!