Ngày 10 tháng 5 nam2 2018, bà Lý Thị Lan (Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang, miền Bắc Việt Nam) đã trao tặng giấy khen cho Bà Isabelle Müller (người sáng lập Quỹ LOAN) và bà Corinna Buchholz (tình nguyện viên của Quỹ) để ghi nhận những cống hiến của quỹ LOAN cho cộng đồng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang.

Tải về (PDF)