Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tôi đến thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời của Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và cũng là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Các cuộc nói chuyện chuyên sâu về việc xuất bản tác phẩm bán chạy „LOAN – từ cuộc đời của một con chim Phượng hoàng“ trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã được diễn ra. Đồng thời, việc hợp tác giữa các Quỹ hỗ trợ vì lợi ích của những trẻ em khó khăn thuộc các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam cũng được đề cập đến.

Đây là khoảng thời gian khá nhiều cảm xúc đối với tác phẩm „Loan“ và cho Quỹ LOAN. Cuộc gặp gỡ tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm.