Dự án số 37 – Niềm tin và sư hiểu biết quốc tế cơ bản giữa các quốc gia

Quỹ LOAN (LOAN Stiftung) và Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang (DoFA) đã hợp tác với nhau được hơn 5 năm. Và năm nay, chúng tôi tiếp tục nhận được hồ sơ đề xuất dự án mới từ Sở Ngoại vụ. Tỉnh Hà Giang là địa phương có tỷ lệ nghèo chiếm cao nhất cả nước. Vẫn còn rất nhiều gia đình đang phải sống trong những túp lều tranh hoặc ngôi nhà gỗ tạm bợ. Và trong những gia đình đó, trẻ em là đối tượng trực tiếp chịu cảnh nghèo đói ấy. Đó cũng là lý do mà lãnh đạo tỉnh và Sở Ngoại vụ đang cố gắng hành động để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở cấp bách cho bà con nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, năm 2021, tỉnh Hà Giang đã nhận được hơn 225 tỷ đồng để giải quyết vấn đề nhà ở cho các hộ nghèo (bao gồm cả các cựu chiến binh). Trong số đó, đã có 3897 ngôi nhà mới đã được xây dựng. Và vì vậy, nếu có thể, các tổ chức như chúng tôi cũng nên chung tay giúp địa phương thực hiện chương trình này.

Do quỹ LOAN luôn cam kết thực hiện những quy định về sự hiểu biết và niềm tin quốc tế cơ bản giữa các quốc gia, vì vậy, chúng tôi đã quyết định ủng hộ tài trợ 02 ngôi nhà với tổng số tiền là 5,221.00 USD.

Hiên nay, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho các đối tượng trên đã thành công tốt đẹp. Vào mùa thu 2021, hai ngôi nhà kiên cố mà chúng tôi tài trợ cũng đã được bàn giao cho các hộ gia đình. Với hành động này, chúng tôi đã giúp được nhiều gia đình và trẻ em có điều kiện sống tốt hơn.