Dự án số 26 – Hỗ trợ đồ dùng học tập cho 417 học sinh tiểu học trong năm học mới 2019/2020

 
Dự án số 26 – Hỗ trợ đồ dùng học tập cho 220 học sinh tiểu học trong năm học mới 2019/2020.
Vào ngày 14/8/2019, chúng tôi bắt đầu kêu gọi tài trợ trên mạng xã hội Facebook. Với ngân sách dự án khoảng € 3.000, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho 220 em học sinh của điểm trường Bản Đúng (huyện Bắc Mê) và Minh Tân (huyện Vị Xuyên), tỉnh Hà Giang, Việt Nam nhân dịp năm học mới 2019/2020 gồm ủng nhựa (220 đôi), áo khoác (60 chiếc), vở viết (2200 quyển) và bút viết (1100 cái). Hầu hết đối với các em, đây sẽ là đôi ủng đầu tiên mà các em được dùng trong cuộc đời. Chúng tôi muốn giúp đỡ các em có điều kiện sống tốt hơn để qua đó giúp cải thiện điều kiện học tập cho các em. 
 

Tổng ngân sách: USD 3.278,00 tương đương € 3.007,00

Cập nhật đến ngày 15/8/2019: € 530,00

Cập nhật đến ngày 31/8/2019: € 540,00

Cập nhật đến ngày 09/9/2019: € 1.805,00

Cập nhật ngày 01/10/2019: Nhờ khuyên góp của mọi người, chúng tôi đã có thể trao toàn bộ hỗ trợ đồ dùng và trang thiết bị học tập cho 220 em học sinh của Trường Bản Đúng và Minh Tân trong chuyến thăm Việt Nam tới (Tháng10 và tháng 11/2019). Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các nhà tài trợ và sẽ tiếp tục báo cáo 🙂

Cập nhật Ngày 8/10/2019: +++Cập nhật+++ Chúng tôi đã đồng ý tăng số lượng học sinh được nhận hỗ trợ lên 417 em của Bản Đúng và Minh Tân thay vì 220 em (nhưng tổng giá trị hỗ trợ không thay đổi). Chúng tôi sẽ trao cho các em các đồ dùng hữu ích trong năm học mới gồm: ủng nhựa (240 đôi), áo khoác (60 cái), vở viết (3790 quyển) và bút viết (1985 cái).

Cập nhật ngày 19/11/2019: Nhóm chúng tôi (gồm Isabelle Muller và Corinna Buchholz) đã trao toàn bộ đồ dùng học tập và trang thiết bị cần thiết cho các em học sinh vào ngày 04/11/2019 tại thôn Bản Đúng và vào ngày 07/11/2019 tại xã Minh Tân. Tất cả các em đều rất vui mừng và phấn khởi khi được những phần quà này. Chúng tôi xin trân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi thực hiện thành công dự án này!:)