Dự án số 26 – Hỗ trợ đồ dùng học tập cho 220 học sinh tiểu học trong năm học mới 2019/2020

 
Dự án số 26 – Hỗ trợ đồ dùng học tập cho 220 học sinh tiểu học trong năm học mới 2019/2020.
Vào ngày 14/8/2019, chúng tôi bắt đầu kêu gọi tài trợ trên mạng xã hội Facebook. Với ngân sách dự án khoảng € 3.000, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho 220 em học sinh của điểm trường Bản Đúng (huyện Bắc Mê) và Minh Tân (huyện Vị Xuyên), tỉnh Hà Giang, Việt Nam nhân dịp năm học mới 2019/2020 gồm ủng nhựa (220 đôi), áo khoác (60 chiếc), vở viết (2200 quyển) và bút viết (1100 cái). Hầu hết đối với các em, đây sẽ là đôi ủng đầu tiên mà các em được dùng trong cuộc đời. Chúng tôi muốn giúp đỡ các em có điều kiện sống tốt hơn để qua đó giúp cải thiện điều kiện học tập cho các em. 
 

Tổng ngân sách: USD 3.278,00 tương đương € 3.007,00

Cập nhật đến ngày 15/8/2019: € 530,00

Cập nhật đến ngày 31/8/2019: € 540,00

Cập nhật đến ngày 09/9/2019: € 1.805,00