Vào khung giờ vàng (20 giờ 30, Chủ Nhật, ngày 03.06.2018) một phóng sự dài 15 phút về LOAN và quỹ LOAN đã được phát sóng tại Việt Nam.

Tải về