Ngày 15 tháng 3 năm 2018

Isabelle Müller đã được mời đến làm khách mời trong chương trình Landesschau của bang Baden-Württemberg (CHLB Đức). Trong chương trình truyền hình trực tiếp, bà đã nói về việc xuất bản bản tiếng Việt của tác phẩm „Loan – Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng“ và sự phổ biến rộng rãi của tác phẩm ở Việt Nam.

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán sách „Loan – Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng“ sẽ được dùng cho các dự án hỗ trợ giáo dục của Quỹ LOAN (thành lập năm 2016) nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho trẻ em các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Thư viện video