Bức thư của Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Tham tán công sứ thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đã khơi dậy trong tôi một nguồn động lực to lớn. Bức thư không chỉ vinh danh Quỹ LOAN mà còn xác nhận tiêu chí của Quỹ chúng tôi, đó là: Tất cả các khoản tài trợ sẽ được chuyển giao nguyên vẹn đến nơi cần giúp đỡ một cách minh bạch và rõ ràng.

Với một cảm xúc hân hoan từ tận đáy lòng, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc của Quỹ.

Bức thư của Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng (PDF)