Tháng 10 năm 2018, Đài phát thanh và truyền hình Hà Giang đã đưa tin về Quỹ LOAN

(Tải về)