Vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi (01 tháng 06 năm 2018) báo „Thế giới và Việt Nam“ đã có bài viết về Quỹ LOAN.

Tải về (PDF)