Ngày 24.03.2022 VTV3 đưa tin về tác phẩm “Con gái của chim Phượng hoàng” và Quỹ LOAN

(Download Link)

(Download Video)