Thông tấn xã Việt Nam ngày 29.03.2022 đưa tin về tác phẩm “Con gái của chim Phượng hoàng – Hy vọng là con đường của tôi” và Quỹ LOAN

(Download Video)