Ngày 24.03.2022, kênh Việt Nam News đưa tin về tác phẩm “Con gái của chim Phượng hoàng – Hy vọng là con đường của tôi” và Quỹ LOAN

(Download Link)