(Truyền hình quốc hội Việt Nam) 20.03.2022

(Download Link)

(Download Video)