Một lần nữa, cam kết của Quỹ LOAN đối với trẻ em nghèo nhất Việt Nam lại được trao giải thưởng Việt Nam (lần này là giải thưởng “Marketing for Development”.
“Giải thưởng M4D 2023” do EU và Oxfam Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy truyền thông bền vững và các biện pháp tiếp thị vì lợi ích của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.
Thay mặt cho Quỹ LOAN, anh Hoàng Cường Quốc – tình nguyện viên của chúng tôi đến nhận giải thưởng này tại buổi gala ngày mai, 29/02/2024 ở TP.HCM.
Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn về giải thưởng này!