Van Nghe / Bài và ảnh: Trầm Hương

https://nld.com.vn/van-nghe/loan-va-giac-mo-con-chu-vung-cao-20190226221523336.htm