Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Na Hang Bezirk Na Hang

Ngày phát hành: ngày 8 tháng 9 năm 2023

(Tải bản PDF tiếng Việt)