Trong chương trình truyền hình Talk Vietnam (chiếu ngày 25/9/2022 bằng Tiếng Anh, có phụ đề Tiếng Việt kèm theo), Isabelle Muller đã nói về cuộc đời, những cuốn sách của cô đã được xuất bản và quỹ LOAN (LOAN Stiftung).

(Download Link)