Quỹ LOAN được đề cử cho giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize 2023) và là một trong 35 dự án lọt và chung kết. Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã đưa tin rầm rộ về giải thưởng này.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy những bài viết chọn lọc đưa tin về giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize)