Báo Nhân Dân đưa tin về Quỹ Quy LOAN ngày 8/3/2024.

(Download Link)
(Download PDF)