Bản quyền website


Quỹ LOAN

Frühlingshalde 16, 75399 Unterreichenbach

Địa chỉ email: [email protected]
website:www.loan-stiftung.de

Hình thức luật pháp: Quỹ từ thiện với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ được luật pháp dân sự (CHLB Đức) công nhận.

Cơ quan quản lý: Chính quyền thành phố Karlsruhe (CHLB Đức)

Đại diện ban lãnh đạo: Isabelle Müller, Stephan Müller und Rebecca Müller

Liên kết: Những liên kết hình ảnh của Quỹ LOAN chỉ được sử dụng với sự đồng thuận của Quỹ LOAN.

Lưu ý về trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung của các liên kết bên ngoài.

Trình bày và biên tập: Isabelle Müller, Isabel Schrage

Chịu trách nhiệm vận hành trang chủ: Quỹ LOAN