Ngày 12/12/2020: Lễ trao đồ viện trợ nhân đạo (gồm đồ dùng học tập, học bổng và gạo) tại Trường Mầm non và Tiểu học Thạch Đài, tỉnh Hà Tĩnh đã được tổ chức chính thức (Dự án số 30 của Tổ chức LOAN Stiftung). Ngày hôm sau, Truyền hình Hà Tĩnh đã đưa tin về buổi lễ này.

https://youtu.be/uOJc5e48XLE