Dự án số 40 – Xây dựng lớp học mới tại Trường Na Tông, huyện Điện Biên (Việt Nam)

Dự án số - Xây dựng lớp học mới tại Trường Mầm non và Tiểu học Na Tông, huyện Điện Biên (Phía Tây Bắc, Việt Nam) Cập

By |2023-06-26T05:26:09+00:00July 17th, 2022|Projekte, Thông tin Cập Nhật|0 Comments
Go to Top