Dự án số 40 – Xây dựng lớp học mới tại Trường Na Tông, huyện Điện Biên (Việt Nam)

Dự án số - Xây dựng lớp học mới tại Trường Mầm non và Tiểu học Na Tông, huyện Điện Biên (Phía Tây Bắc, Việt Nam) Cập

By |2023-06-26T05:26:09+00:00July 17th, 2022|Projekte, Thông tin Cập Nhật|0 Comments

Dự án số 36 – Dự án nghệ thuật vì Nhân đạo từ ngày 08/12/2021 – Họa sĩ Seraphine đã tạo ra một thiết kế mới cho Quỹ LOAN Stiftung

Dự án nghệ thuật vì Nhân đạo từ ngày 08/12/2021 - Họa sĩ Seraphine đã tạo ra một thiết kế mới cho Quỹ

By |2023-07-07T08:44:57+00:00December 9th, 2021|Projekte, Thông tin Cập Nhật|0 Comments
Go to Top