You are here:Home-Projekte

Dự án số 36 – Dự án nghệ thuật vì Nhân đạo từ ngày 08/12/2021 – Họa sĩ Seraphine đã tạo ra một thiết kế mới cho Quỹ LOAN Stiftung

Dự án nghệ thuật vì Nhân đạo từ ngày 08/12/2021 - Họa sĩ Seraphine đã tạo ra một thiết kế mới cho Quỹ

By |2021-12-20T09:55:31+00:00December 9th, 2021|Projekte, Thông tin Cập Nhật|0 Comments

Dự án số 28 – Giúp đỡ quận Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (miền Bắc Việt Nam)

Dự án số 28 – Giúp đỡ quận Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (miền Bắc Việt Nam) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Status 2019: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cập

By |2020-10-17T09:04:01+00:00December 12th, 2019|Projekte|0 Comments

Dụ án số 34 –  Xây dựng Nhà bán trú, nhà vệ sinh cho 160 học sinh tại xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), phía Bắc Việt Nam

Dụ án số 34 -  Xây dựng Nhà bán trú, nhà vệ sinh cho 160 học sinh tại xã Nàn Xỉn, huyện

By |2022-05-17T13:55:16+00:00December 12th, 2019|Projekte|0 Comments
Go to Top