You are here:Home-Projekte

Dự án số 7 – Xây dựng trường Mẫu giáo ở Thôn Hợp Nhất, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam)

Dự án số 7 - Xây dựng trường Mẫu giáo ở Thôn Hợp Nhất, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (miền

By |2021-09-17T07:38:41+00:00October 17th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 5: Những đứa trẻ mồ côi tại tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam) rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Dự án số 5: Những đứa trẻ mồ côi tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt

By |2021-12-31T07:41:09+00:00October 16th, 2018|Projekte|0 Comments
Go to Top