You are here:Home-Projekte

Dự án số 18 – xây dựng một trường tiểu học với trường Mẫu Giáo ở Cáo Chứ Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Dự án số 18 – xây dựng một trường tiểu học với trường Mẫu Giáo, phòng giáo viên, bếp và khu vệ

By |2020-10-16T05:35:10+00:00October 19th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 15 – Công trình xây dựng trường tiểu học tại làng Mo, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, miền Bắc Việt Nam

Dự án số 15. – Công trình xây dựng trường tiểu học tại làng Mo, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, miền

By |2019-06-02T14:17:20+00:00October 18th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 11- Xây dựng trường mầm non mới tại cây thiên Cờ Tảng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam)

Dự án số 11- Xây dựng trường mầm non mới tại cây thiên Cờ Tảng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh

By |2021-09-19T15:29:18+00:00October 18th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 9: Xây dựng Trường Mẫu Giáo và trường tiểu học cho Thôn Bản Phố, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam)

Dự án số 9: Trường mẫu giáo và trường tiểu học cho Bản Phố, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (miền Bắc

By |2021-09-19T15:30:52+00:00October 17th, 2018|Projekte|0 Comments
Go to Top