You are here:Home-Projekte

Dụ án số 34 –  Xây dựng Nhà bán trú, nhà vệ sinh cho 160 học sinh tại xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), phía Bắc Việt Nam

Dụ án số 34 -  Xây dựng Nhà bán trú, nhà vệ sinh cho 160 học sinh tại xã Nàn Xỉn, huyện

By |2022-05-24T10:34:23+00:00December 12th, 2019|Projekte|0 Comments

Dự án số 31 – “Sẽ không phải ngủ bếp!” – Dự án xây dựng Nhà bán trú học sinh tại xã Chế Là, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), phía Bắc Việt Nam

Dự án số 31 - "Sẽ không phải ngủ bếp!" - Dự án xây dựng Nhà bán trú học sinh tại xã

By |2021-12-08T13:53:26+00:00December 12th, 2019|Projekte|0 Comments

Dự án số. 32 – Xây dựng nhà bán trú và khu vệ sinh tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), phía Bắc Việt Nam

Dự án số. 32 - Xây dựng nhà bán trú và khu vệ sinh tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê (tỉnh

By |2021-12-29T09:59:09+00:00December 9th, 2019|Projekte|0 Comments

Dự án số 25 – Học bổng giáo dục LOAN Stiftung

Dự án số 25 - Học bổng giáo dục LOAN Stiftung ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cập nhật năm 2021: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cập nhật Tháng 01 và

By |2022-01-03T12:28:35+00:00June 23rd, 2019|Projekte|0 Comments

Dự án số 23: Xây dựng một bức tường giữa nhà trẻ và trường tiểu học ở xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Dự án số 23 - Xây dựng một bức tường giữa trường Mẫu giáo và trường Tiểu học ở xã Cán Tỷ,

By |2018-12-07T07:38:52+00:00December 5th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 22: Xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo ở Ly Chứ Phìn, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam).

Dự án số 22: Xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo ở Ly Chứ Phìn, xã Sảng Tủng, huyện Đồng

By |2020-10-16T05:34:00+00:00October 26th, 2018|Projekte|0 Comments
Go to Top