You are here:Home-Projekte

Dự án số 25 – Học bổng giáo dục LOAN Stiftung

Dự án số 25 - Học bổng giáo dục LOAN Stiftung ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cập nhật năm 2021: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cập nhật Tháng 01 và

By |2021-10-15T12:19:04+00:00June 23rd, 2019|Projekte|0 Comments

Dự án số 23: Xây dựng một bức tường giữa nhà trẻ và trường tiểu học ở xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Dự án số 23 - Xây dựng một bức tường giữa trường Mẫu giáo và trường Tiểu học ở xã Cán Tỷ,

By |2018-12-07T07:38:52+00:00December 5th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 22: Xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo ở Ly Chứ Phìn, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam).

Dự án số 22: Xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo ở Ly Chứ Phìn, xã Sảng Tủng, huyện Đồng

By |2020-10-16T05:34:00+00:00October 26th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 00 (20) – Xây dựng khu vệ sinh (gồm nhà vệ sinh và phòng tắm) ở trường trung học cơ sở xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (miền Bắc Việt Nam).

Dự án số 00 (20) – Xây dựng khu vệ sinh (gồm nhà vệ sinh và phòng tắm) ở trường trung học

By |2019-11-25T13:02:28+00:00October 19th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 19: Xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo Thôn Bản Đúng, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (miền bắc Việt Nam).

Dự án số 19: Xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo Thôn Bản Đúng, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê,

By |2021-09-17T07:36:20+00:00October 19th, 2018|Projekte|0 Comments

Dự án số 18 – xây dựng một trường tiểu học với trường Mẫu Giáo ở Cáo Chứ Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Dự án số 18 – xây dựng một trường tiểu học với trường Mẫu Giáo, phòng giáo viên, bếp và khu vệ

By |2020-10-16T05:35:10+00:00October 19th, 2018|Projekte|0 Comments
Go to Top